Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket fyller en viktig roll i rättskedjan i samband med brottsutredningar. De utför kvalificerade analyser och bedömningar inom rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik samt bedriver forskning och genomför utredningar.

Rättsmedicinalverkets specialister genomför analyser och bedömningar som hjälper domstolar, åklagare och polis att förstå omständigheter i olika rättsfall.

Till grund för åklagarnas och domstolarnas beslut ligger oftast rättsintyg utfärdade av läkare. Rättsmedicinalverket ansvarar för ett pågående arbete med att förbättra dessa.

Gå till webbplats: www.rmv.se