Nationellt forensiskt centrum (NFC)

NFC är en nationell avdelning inom Polismyndigheten och ansvarar för den forensiska processen inom myndigheten, från brottsplats till domstol. Huvuduppdraget är undersökning och analys. Forskning, utveckling, information, kvalitetsarbete, utbildning samt expertstöd inom det kriminaltekniska området ingår som en naturlig del i NFC:s uppdrag.

De tolv laboratorierna som utgör NFC är en nationell resurs och de finns i Borås, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro. 

Gå till webbplats: www.nfc.polisen.se

Publikationer i urval

Sexualbrottsreferenser : med tillhörande ämnesnyckel. NFC rapport 2017:07

Kontakta NFC för att beställa en kopia av rapporten. 

Läkares säkring av bevis efter sexualbrott viktig del i rättsprocessen

Läkartidningen, 2008;105(9):634-637.

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Nytt Rape-kit. Uppdaterad och modifierad version av provtagningssats vid sexualbrott

Kriminalteknik, 2007;(3):10-12

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Med fokus misstänkt gärningsman; ett komplement till kriminalteknisk undersökning av våldtäktsoffret och brottsplatsen

BEVIS, 2002;(1)

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Färdigställda provtagningssatser för tillvaratagande av biologiska spår avsedda för DNA-analys

BEVIS, 2001;(3)

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Läkares spårsäkring efter sexbrott förbättrad

Läkartidningen, 1999;96(39):4219-4220. 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Viktig uppgift för läkare att säkra spår efter sexbrott. Grövre brottslighet och användning av DNA-analyser bakom högre kvalitetskrav

Artikel i Läkartidningen, 1998;95(42):4626-4631 

Fulltext (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-11-18