Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationell konferens, 29-30 maj 2018

Konferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" arrangeras 29-30 maj 2018 i Stockholm. Bakom konferensen står nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. 

Konferensen är nu fullbokad! 

Om konferensen

Logo konferens kvinnofrid 2018Nätverket ”Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid” inbjuder till nationell konferens för att lyfta det arbete som görs i verksamheter på nationell, regional och lokal nivå. Konferensen som nu arrangeras för tredje gången presenterar konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. 

Målgrupp, tema och innehåll

Läs konferensprogrammet

År 2017 började en ny tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla i Sverige. Strategins fyra målsättningar går som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman. 

Förutom de 28 stycken parallella seminarier som hålls under konferensen, kommer fyra gemensamma programpunkter att hållas i stora kongresshallen. Som huvudtalare på konferensen återfinns namn som barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
, professor Gun Heimer, generaldirektör Nils Öberg, generaldirektör Lena Ag och Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt för att nämna några.

Program dag 1

Program dag 2

Logotyper myndigheter