Nationell myndighetssamverkan

Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid är en grupp med 24 nationella myndigheter, samt länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande i gruppen.

Myndighetssamverkan ska vara en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och sprida kunskap om kvinnofrid samt möjliggöra samverkan kring specifika projekt.

Gruppen ska också arbeta för att sprida kunskap till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld. Allt detta bör stimulera och stärka arbetet för kvinnofrid i de olika myndigheterna.

Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid har som mål att arbeta för att hålla frågan om kvinnofrid på agendan. 

Presentation av Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid (pdf)

Nationell konferens 2023

Konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" arrangeras 29–30 augusti 2023 i Stockholm. Bakom konferensen står nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. 
Läs mer om den nationella kvinnofridskonferensen 2023

Senast uppdaterad: 2023-03-25