Grafiskt element från konferensens grafiska profil.

Nationell konferens 29–30 maj 2018

Konferensen "Arbetet mot våld –  kunskap, erfarenheter och metoder" arrangerades 29–30 maj 2018 i Stockholm. Bakom konferensen stod nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Konferensens målgrupp, tema och innehåll
Om Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid

Program och presentationer

År 2017 började en ny tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor att gälla i Sverige. Strategins fyra målsättningar går som en röd tråd genom konferensen och seminarieblocken har dessa mål som teman. Förutom de 28 parallella seminarierna hölls fyra gemensamma programpunkter i stora kongresshallen. Som huvudtalare återfanns namn som barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, professor Gun Heimer, generaldirektör Nils Öberg, generaldirektör Lena Ag och Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt med flera. 
Läs hela konferensprogrammet (pdf)

Webbprogrammet dag för dag har uppdaterats med vissa av presentationerna.
 

Se filmen som inledde konferensen

Senast uppdaterad: 2022-09-15