Det händer på konferensen just nu

Här hittar du korta notiser och bilder från kvinnofridskonferensen 2018. Sidan uppdaterades löpande under konferensen och vi tipsade även om mer läsning i samband med seminarierna.

DAG 2

Foto på panelen framtidsspaning
I det avslutande panelsamtalet framförs funderingar inför framtiden när det gäller jämställdhet och
bekämpning av mäns våld mot kvinnor. Foto: Mikael Wallerstedt

Kl 15:00 Panelsamtalet med framtidsspaning handlar bland annat om en kommande möjlig backlash på #metoo. Anneli Häyrén, forskare vid Centrum för genusvetenskap, menar att backlashen kommer att komma och att den kan bli ganska kännbar. Orsaken är att om man börjar sätta stopp för det psykiska våldet ute på arbetsplatserna så är det någon som kommer att förlora sina privilegier. Men det sker även fortsättningsvis mycket positivt i spåren av #metoo. Bland annat vill många arbetsplatser nu bygga upp en utredningsstruktur för hur man kommer åt problemet med olika former av trakasserier.

T f Barnombudsman Anna Karin Hildingson Boqvist berättar hur barn i så kallade socialt utsatta områden upplever våld och hur det påverkar dem. Från fyra års ålder pratar barn om det våld som sker i närområdet. Det kan vara 12-åringen som bevittnar öppen droghandel på torget till exempel. Våldet begränsar många barn och unga och det gäller i högre grad flickorna. Hon påpekar också att barn måste ses som egna individer med egna mänskliga rättigheter. Det är bland annat viktigt när det gäller vårdnadstvister där det förekommit våld. 

Maria Cheung från Arbetsförmedlingen berättar om myndighetens arbete med jämställdhet och hur man jobbar med att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete. Undersökningar har visat att det finns stora skillnader mellan könen, bland annat när det gäller hur många möten män erbjuds vid Arbetsförmedlingen jämfört med kvinnor. Hon menar att det krävs en större medvetenhet och bra strategier för att nå resultat.

Lucas Gottzén, professor i barn- och ungdomsvetenskap, pratar om två olika rörelser bland män. Den ena extremen är män som tycker att feminismen har gått för långt och att män har blivit förlorare. Den andra är unga män och killar som är uttalade feminister och samlas i grupperingar som män för jämställdhet. Han frågar sig hur man lyckas engagera fler män för jämställdhet, även dem som står utanför dessa grupper, och menar att lösningen är att arbeta med ett större perspektiv. Han påpekar också att det behövs preventiva insatser för våldsutövare i alla delar av landet.

Foto på material från NCK.Kl 13:15 I rum 300 pågår ett seminarium om konkreta verktyg i arbetet mot våld. NCK har tagit fram ett antal sådana verktyg. Det handlar bland annat om en webbaserad introduktionsutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och två webbstöd. Webbstödet för kommuner riktar sig i första hand till socialtjänsten medan webbstöd för vården riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård som kan komma att möta våldsutsatta patienter. Även Socialstyrelsen och länsstyrelserna deltar i seminariet.

Här hittar du mer information om webbkurs om våld
Gå direkt till webbstöd för kommuner
Gå direkt till webbstöd för vården

Kl. 13:15 I kongresshall A hålls ett seminarium om dödligt våld i nära relationer och vad som kan göras ytterligare där bland andra Socialstyrelsen och forskaren Shilan Caman medverkar. Socialstyrelsen släppte de senaste dödsfallsutredningarna för åren 2016–2017 i januari i år.

Här finns en intervju med bland andra Carina Hällberg på Socialstyrelsen

Här finns en forskarintervju med Shilan Caman i NCK:s kunskapsbank

Kl. 13:15 Samtidigt hålls ett seminarium om förändringsarbete med våldsutövande män (rum 307). Där deltar bland annat Jenny Norén, särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor vid Sveriges kommuner och landsting. Under våren gick SKL ut med en skrift som beskriver utvecklingen inom området.

Du hittar en intervju med Jenny Norén i NCK:s kunskapsbank.

Foto Marianne Ny
Marianne Ny berättar om nya
sexualbrottslagstiftningen.

10:30 Flera av seminarierna under dagen kretsar kring domstolarnas roll när det gäller kvinnofrid. Du kan bland annat lyssna till när två domare berättar om sitt arbete med till exempel sexualbrottsmål, brott mot kvinnofrid och misshandelsmål (rum 307). Samtidigt berättar bland andra Marianne Ny, överåklagare vid Åklagarmyndigheten, om nya sexualbrottslagstiftningen som träder i kraft 1 juli (rum 300).

Här kan du läsa en nyhet i NCK:s kunskapsbank om den nya sexualbrottslagstiftningen

Foto samtal med Lena Ag
Lena Ag, generaldirektör för den nya Jämställdhetsmyndigheten samtalar med moderator Johanna Palmström om hur myndigheten kommer att arbeta med våldsfrågorna. Foto: Mikael Wallerstedt

Kl 8:30 I kongresshall A+B hålls ett panelsamtal om hur Agenda 2030 och Istanbulkonventionen kan stärka arbetet mot våld. Katarina Sundberg, kanslichef för Agenda 2030-delegationen berättar om Agenda 2030 som är ett verktyg för att få igång en process i riktning mot en hållbar utveckling i FN. Den lyfter jämställdhet och togs fram hösten 2015. 

Här kan du läsa mer om de 17 globala målen i Agenda 2030 på regeringens webbplats

Foto på Anna Maria Corazza Bildt
Anna Maria Corazza Bildt berättar om arbetet i EU
Foto: Mikael Wallerstedt

Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) berättar om Istanbulkonventionen, Europarådets konvention för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Hon börjar med att tacka publiken.
– Det är ni som möter utsattheten.
Hon påpekar att Istanbulkonventionen är det enda internationella fördraget som kriminaliserar våld mot kvinnor och tydliggör att det handlar om ett brott. Hon har bland annat arbetat med att även EU, inte bara de enskilda medlemsländerna, skulle underteckna konventionen. Något som också skedde förra året.
– Det ger oss kraft att påverka medlemsländerna att följa konventionen.
Hon menar att nyckelorden är samverkan och samarbete och att det är viktigt att utbyta bra praktiker inom unionen.

Läs en intervju på NCK:s webbplats från 2017 med Anna Maria Corazza Bildt: "Corazza Bildt lyfter mäns våld mot kvinnor i EU"

DAG 1

Vi frågade några av deltagarna på konferensen hur de upplevt den första dagen och vad de tycker om konferensen som helhet.

Porträtt Lars AnderssonLars Andersson,
Utväg Skaraborg

– Av det jag sett hittills tycker jag att presentationen av utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld var bra. Den öppnade nya tankespår i huvudet framåt.
– Det är roligt att få ny kunskap inom området under konferensen. Det blir en påfyllning och det väcker nyfikenheten att få veta ännu mer.

Porträtt Evelina SkogEvelina Skog,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

– Jag har varit med på seminariet om vårdnadstvister och tyckte det var jättebra. Jag är imponerad av föreläsarna som lyckas få ut så mycket på så kort tid.
– Som helhet tycker jag att konferensen känns superproffsig och den panel som inledde dagen var dynamisk och olika perspektiv kom fram på ett bra sätt.

Porträtt Kristina RydingKristina Ryding,
Sundbybergs stad

– Hela programmet känns jättebra och det finns en kraft i att så många bra människor är här och finns representerade.
– Under morgondagen ser jag fram emot seminariet om Islandsprojektet som jag ska gå på. Jag har förstått att det handlar om samverkan myndigheter emellan och det tycker jag att det behövs mer av.

Kl 15:15 I seminarieblock 2 ingår ett seminarium om stärkta rättigheter för barn på skyddat boende (seminarium nr 11 i rum 300). Där presenteras förslagen från utredningen som lades fram i januari i år.

NCK har även publicerat en intervju i NCK:s kunskapsbank med utredaren Fredrik Lundh Sammeli

Foto på postit-lappar på anslagstavla
Lapparna med önskemål om utbildningar har samlats vid NCK:s monter.

Kl 15:00 Kom gärna till NCK:s monter och lär dig mer om webbkursen om våld och våra övriga utbildningar. Här har du också möjlighet att beställa ett startpaket med information om stödtelefonen Kvinnofridslinjen till din arbetsplats. Du kan dessutom önska vad du vill lära dig mer om när det gäller mäns våld mot kvinnor genom att sätta upp en lapp på tavlan.

Foto på skådespelarna som läser ur boken.
Åsa Forsblad Morisse och Lolo Elwin läser citat ur boken "86 röster. Ett dygn på Kvinnofridslinjen".
Foto: Mikael Wallerstedt

Kl 14:25 I kongresshallen A+B läser skådespelarna Åsa Forsblad Morisse och Lolo Elwin från Uppsala stadsteater citat ur NCK:s bok ”86 röster. Ett dygn på Kvinnofridslinjen”. Boken togs fram ifjol när stödtelefonen fyllde 10 år och innehåller anonymiserade citat från kvinnor som ringt stödtelefonen.

Foto  på Charlotte Eklund Rimsten, utredningssekreterare

Kl 13:30 Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården och särskild utredare samt Charlotte Eklund Rimsten, utredningssekreterare, presenterar den helt färska utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (kongresshall A+B).

Utredningen lämnades över till jämställdhetsminister Lena Hallengren under förmiddagen idag.

Du kan läsa mer på Kriminalvårdens webbsida om utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Kl 11:00. I seminarieblock 1 ingår ett seminarium om vårdnadstvister med barnets bästa i fokus (seminarium nr 7 i rum 202). Seminariet diskuterar utvecklingen kring gemensam vårdnad och umgänge med barn som upplevt våld och dess konsekvenser. En av de medverkande är Anna L Jonhed, fil dr i socialt arbete, Örebro universitet.

Avhandling av Anna L Jonhed i NCK:s kunskapsbank: "Better safe than sorry”
NCK har även publicerat en forskarintervju i NCK:s kunskapsbank med Anna L Jonhed 

Foto på panelsamtalet om 20 år efter kvinnofridspropositionen.
Margareta Winberg, Maria Eriksson, Marianne Ny och Gun Heimer sammanfattar 20 år med kvinnofridsreformen. Moderator Johanna Palmström. Foto: Mikael Wallerstedt

Kl 10:00 Panelsamtalet: 20 år efter kvinnofridspropositionen – vad har hänt och var står vi nu pågår. I panelen finns Gun Heimer, NCK:s chef, Marianne Ny, överåklagare, Maria Eriksson, professor i socialt arbete, och Margareta Winberg, särskild utredare av socialtjänstlagen och tidigare mångårig minister i regeringen. Panelen ser tillbaka på hur de upplevde införandet av kvinnofridspropositionen och det långa arbete som föregick reformen.
– För alla som hade jobbat med frågan länge var det fantastiskt att det blev av och det är viktigt att påpeka att det var en enig riksdag som låg bakom beslutet, säger bland annat Gun Heimer.

Foto på Lena Ag.
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren har nu invigt kvinnofridskonferensen 2018. Foto: Mikael Wallerstedt

Kl 9:30 Barn-, äldre, och jämställdhetsminister Lena Hallengren inviger just nu konferensen och kallar kvinnofridsreformen för 20 år sedan för en milstolpe i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Idag 2018 har kunskapen ökat, insikterna blivit fler och medvetenheten större, men våldet har inte försvunnit, påpekar hon. Hon berättar också om den nationella strategin som antogs 2016 och bland annat fokuserar på att förebygga våld och den nya sexualbrottslagstiftningen som nyligen antogs av riksdagen.
– Det är med fortsatta gemensamma insatser vi kommer att kunna nå målet, ett samhälle fritt från våld, poängterar hon.

Foto på konferensdeltagare
Över 600 deltagare har nu samlats vid kvinnofridskonferensen 2018. Foto: Mikael Wallerstedt
Foto på konferensdeltagare som anländer
Marie Haataja från Statens institutionsstyrelse (SiS) registrerar sig på konferensen.

Kl 8:30 Redan lite efter åtta börjar förväntansfulla deltagare anlända till konferensen. Många minglar nu runt utanför kongresshallen och passar på att se på de olika myndigheternas utställningar. Glöm inte bort att gå till NCK:s monter där du bland annat kan önska vad du vill lära dig mer om när det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Just nu är det Elisabet Sandberg, informatör, och Ulla Albért, tf utbildningschef, som bemannar montern.