Filmen som inledde nationella kvinnofridskonferensen 2018

För 20 år sedan antogs kvinnofridspropositionen i Sverige. Den förde med sig ny lagstiftning inom området och innebar också en tydlig markering av att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Den här filmen togs fram i samband med konferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" som arrangerades 29–30 maj 2018 i Stockholm. Bakom konferensen stod nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.

Filmen visades under det inledande panelsamtalet vid konferensen. Här berättar representanter för fyra idéburna organisationer vilken betydelse de anser att kvinnofridspropositionen har haft för arbetet för kvinnor som utsätts för våld. 
Det efterföljande samtalet summerade utvecklingen de senaste 20 åren och blickade framåt.

Filmen är 04:54 minuter och textad på svenska. 

All information om den nationella kvinnofridskonferensen 2018 på NCK:s webbplats