Konferensens huvudtalare

Förutom de 28 parallella seminarier som hålls under konferensen, kommer 4 föreläsningar att hållas i plenum. Som huvudtalare på konferensen återfinns namn som barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, professor och chef för NCK Gun Heimer, generaldirektör Nils Öberg, Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt och generaldirektör Lena Ag för att nämna några

Dag 1

Medverkande i programpunkten "20 år efter kvinnofridspropositionen – vad har hänt och var står vi nu?"

Gun Heimer
Gun Heimer, professor    
och chef för Nationellt
centrum för kvinno-
frid. Foto: NCK

 
Maria Eriksson
Maria Eriksson,              
professor i socialt
arbete vid Ersta
Sköndal-Bräcke
Högskola.
Foto: Kim Norman

Åsa Regnér
Åsa Regnér, Barn-,
äldre- och jämställd-
hetsminister. Foto:
Kristian Pohl/
Regeringskansliet