Anmälan

Anmälan och väntelistan till konferensen är nu stängd. Det finns ett antal platser som fördelas utifrån väntelistan så att det blir en bra fördelning mellan organisationer och en geografisk spridning. Om du anmält dig till listan har du fortfarande möjlighet att få en plats. Besked om plats meddelas löpande, dock senast 15 juni.

Väntelistan stängdes den 22 maj.

Deltagaravgift

Deltagaravgift är 3 100 kr exkl. moms. I avgiften ingår tillträde till föreläsningarna och seminarierna samt tillgång till utställningen, som är på plats första dagen. Lunch och fika ingår båda konferensdagarna.

Du kan få plats via väntelista

När konferensens platser är fyllda kommer de som anmält sig till konferensens väntelista att ha möjlighet att få en plats. Besked om plats meddelas löpande, dock senast 15 juni.

Anmälan för föreläsare eller moderator

Anmälan för föreläsare och moderatorer görs via ett särskilt formulär som har skickats ut till alla medverkande. Du som är föreläsare eller moderator kan välja om du bara tänkt delta vid ditt seminarium eller om du vill delta på resten av konferensen. Om du enbart är med vid din egen programpunkt ska du anmäla det via formuläret för medverkande. Observera att måltider då inte ingår.

Om du vill delta på resten av konferensen och seminarierna kan du göra det till ett reducerat pris. Anmälan sker via formuläret för medverkande. Där kan du välja om du vill delta en dag eller två dagar, och du betalar då en reducerad avgift. I kostnaden ingår lunch och fika. Anmäl dig senast 15 maj.

Reducerad avgift för medverkande 1 dag – 500 kr
Reducerad avgift för medverkande 2 dagar – 1000 kr

Valbara seminarier

Under båda konferensdagarna finns särskilda block då seminariespår äger rum parallellt. Ingen föranmälan sker till seminarierna. Se till att vara i god tid till de seminarier där du vill delta för att vara säker på att få en plats.

Betalning

Deltagaravgiften faktureras. Faktura skickas inom ett par veckor efter att du har anmält dig och fått din plats bekräftad. Om du inte har möjlighet att betala via faktura, kontakta kvinnofrid2023@akademikonferens.se.

Avbokning

Avbokning görs skriftligt till konferenssekretariatet via e-post. Om avbokning görs kommer en avbokningsavgift om 750 kr att tas ut. Om du redan betalat din faktura återbetalas hela den fakturerade avgiften förutom 750 kr. Vid avbokning efter den 1 augusti sker ingen återbetalning eller reducering av deltagaravgiften.

Om du blir sjuk eller får förhinder och inte kan komma till konferensen så har du möjlighet att skicka en annan deltagare.

Byte av deltagare

Om du inte kan gå på konferensen kan du låta en kollega ta din plats. För att byta deltagare kontakta konferenssekretariatet via kvinnofrid2023@akademikonferens.se så snart som möjligt.

Filmning och streaming

Delar av konferensen kommer att filmas och sändas direkt. Endast plenumföreläsningarna som hålls i den stora bankettsalen kommer att filmas och sändas. Konferensföreläsningarna kommer att läggas upp på webben i efterhand och separata länkar skickas ut efter konferensen.

En fotograf kommer att dokumentera delar av konferensen.

Har du frågor eller vill avboka/ändra din anmälan?

Kontakta konferensens sekretariat via: kvinnofrid2023@akademikonferens.se

Senast uppdaterad: 2023-05-23