För moderatorer och föreläsare

Här finns information för dig som ska moderera ett seminarium eller föreläsa under konferensen. Du hittar information om teknik, möblering, powerpointpresentationer, salsfördelning och seminarielängd.

Moderatorns roll

Vilken roll du som moderator har under konferensen varierar beroende på vilket seminarium du leder. För vissa handlar det framför allt om att presentera medverkande samt inleda och avsluta seminariet och för andra handlar det om att hålla i ett samtal, med frågor du som moderator behöver förbereda. Ett fåtal moderatorer har en mer aktiv roll där de själva håller i en kortare presentation under seminariet.

Men det finns vissa uppgifter som gäller för alla moderatorer och dessa är listade nedan. Det gäller framför allt praktiska uppgifter, kontakten med medverkande och hantering av presentationer.

2. Kontakta alla medverkande

Bekanta dig med seminariets innehåll, upplägg och medverkande. Använd mejlmallen som tillhandahållits för att kontakta medverkande. Bjud in till möte (zoom eller på plats) för att stämma av detaljerat upplägg. Det är viktigt att alla medverkande får stifta bekantskap med varandra, prata ihop sig och att eventuella frågetecken/överlappningar kan redas ut.

3. Anpassa längd på seminariet

Moderatorn ansvarar för att förmedla information om den exakta längden på seminariet (60 min eller 75 min) samt förankra upplägg för seminariet med alla medverkande. Information om längd och lokal har förmedlas till alla moderatorer. Dokumentet finns också publicerat på denna sida.

4. Samla in presentationer och skicka till tekniker

Moderatorn ansvarar för att samla in samtliga presentationer från medverkande och skicka dem till konferensens tekniker som klipper ihop dem. Medverkande behöver därför inte själva ha med presentationerna eller egen dator under konferensen. Be de medverkande skicka in sina presentationer till dig senast den 18 augusti och inkludera följande information:

 • Presentationen ska vara gjord i programmet i Powerpoint.
 • Formatet ska vara 16:9 (widescreen) som är standard för Powerpoint-presentationer.
 • Typsnittet som används ska vara ett vedertaget typsnitt som inte behöver laddas ner externt.
 • Eventuella filmer behöver laddas ner och läggas in i presentationen – de får inte länkas till i presentationen.

Alla medverkandes filer ska sedan skickas från dig som moderator till ansvarig tekniker, Stefan Måneskiöld (stefan.maneskiold@konferensteknik.se) som sätter ihop filerna till en enda stor fil för varje lokal. Skicka filerna till Stefan senast den 22 augusti.

Döp mejlet till ”Kvinnofrid [datum för seminariet]. Presentationerna ska döpas till:

 • Siffra som anger i vilken ordning presentationerna ska vara (se mer info nedan)
 • Datum för seminariet
 • Namn på seminariet
 • Lokal för seminariet

Siffra som anger i vilken ordning presentationerna ska vara är aktuellt om ni är flera medverkande i seminariet och alla skickar en egen presentation. Då behövs tydligt förmedlas till teknikerna i vilken ordning presentationerna ska komma. Gör detta genom att ange 01, 02, 03 osv innan datumet.

Exempelvis:
01.230829.Våld i ungas nära relationer.Plenum.
02.230829.Våld i ungas nära relationer.Plenum.
03.230829.Våld i ungas nära relationer.Plenum.

5. Svara på och vidarebefordra frågor

Moderatorn ansvarar för att hantera eventuella frågor som inkommer från medverkande längs vägen som rör själva seminariet.

All praktisk information till medverkande såsom hantering av medverkandes anmälan eller betalningar ansvarar organisationen Akademikonferens för. Detta behöver du som moderator alltså inte hantera. Hänvisa dessa frågor till kvinnofrid2023@akademikonferens.se.

Du kan alltid ta stöd från koordinator för konferensen på NCK, Elisabet Sandberg (elisabet.sandberg@nck.uu.se) om det inkommer något som du inte kan besvara eller är osäker på vart du ska hänvisa frågan.

Allmän teknisk information

 • Varje sal har en dator innehållandes de presentationer som ska ske i just den salen. Egen dator behöver ej medtagas för presentation.
   
 • Varje sal har också en ”klicker”, det vill säga en fjärrkontroll som man kan använda för att klicka fram nästa slide/animering i sin presentation.
   
 • Vi har en tekniker på plats som kan hjälpa till med eventuella justeringar i den powerpointfil som har skickats in i förväg. Teknikern kommer sitta i sal C8 som är en trappa upp. Behöver ni hjälp med justeringar, gå till sal C8 under nedan angivna tider.
  • PPT-tekniker tisdag: 07.00-12.00
  • PPT-tekniker onsdag: 07.00-10.00
    
 • Vi har också ambulerande tekniker som kan vara behjälplig där det behövs. Om ni behöver hjälp, gå till sal C8. Ambulerande tekniker finns tillgänglig under hela konferensen.
   
 • I de seminarier där deltagare kommer vara med på länk så är salen utrustad med rätt teknik för det. Ambulerande tekniker kommer vara behjälplig med uppstart.
   
 • Om man önskar använda Mentimeter eller annan digital åhörarinteraktion går det bra. Om man har sin programpunkt i sal B1, B2 eller B3 ska bildtekniker informeras om det. I C-salarna kan man sköta det själv och växla mellan Mentimeter och Powerpoint.


Teknik i sal B1, B2 och B3

 • Medverkande kommer vara uppe på en scen av storleken 4x2 meter.
   
 • En ljudtekniker och en bildtekniker per sal finns på plats i dessa salar.
   
 • Mikrofoner av typen headset kommer användas för samtliga medverkande. Det finns också en handhållen mikrofon som kan användas av åhörarna som ställer frågor. Frågemikrofonen kan antingen stå monterad på ett mikrofonstativ eller skickas runt, detta bestämmer ni själva hur ni vill ha det. Om den ska skickas runt bör det planeras för en person som kan vara behjälplig med det.
   
 • Det finns en talarstödsskärm i varje sal där man kan se sin egen powerpoint och manus (förutsatt att manuset det är inlagt i powerpointens anteckningsdel).


Teknik sal i C1

 • Mikrofoner av typen headset kommer användas för samtliga medverkande. Det finns också en handhållen mikrofon som kan användas av åhörarna som ställer frågor.
   
 • Ambulerande tekniker kan vara behjälplig med mikrofonjusteringar.
   
 • Det finns också en handhållen mikrofon som kan användas av åhörarna som ställer frågor. Om denna mikrofon ska skickas runt bör det planeras för en person som kan vara behjälplig med det.


Teknik i C3 och C4

 • I sal C3 och C4 finns inga headsetmikrofoner. Däremot kommer det finnas två handhållna mikrofoner som kan användas om man önskar det.
   
 • Ambulerande tekniker kan vara behjälplig om man önskar använda mikrofonerna.


Teknik i sal C5 och C6

 • I dessa salar finns inga mikrofoner.

Möblering

Salarna möbleras med stolar i biosittning, dvs. rader av stolar utan bord.

Varje sal har ståbord som standard, 3-4 stycken beroende på antal medverkande i programpunkten.

Om annan möblering önskas, mejla till isabelle.berglund@nck.uu.se. De önskemål som hittills har mejlats in har tillgodosetts.

Senast uppdaterad: 2023-08-31