Om nätverket

Konferensen arrangeras av 21 myndigheter, samt länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner, som är delaktiga i Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. Nationellt centrum för kvinnofrid är sammankallande i gruppen.

Myndighetssamverkan ska vara en arena för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och sprida kunskap om kvinnofrid samt möjliggöra samverkan kring specifika projekt.

Gruppen ska också arbeta för att sprida kunskap till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld. Allt detta bör stimulera och stärka arbetet för kvinnofrid i de olika myndigheterna. Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid har som mål att arbeta för att hålla frågan om kvinnofrid på agendan.

Senast uppdaterad: 2023-08-09