Kvinnofridskonferensen 2013

I anslutning till FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november anordnades 2013 konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangörer var 15 av Sveriges nationella myndigheter, Sveriges kommuner och landsting samt länsstyrelserna. En av huvudtalarna var FN:s särskilda rapportör kring våld mot kvinnor, professor Rashida Manjoo, som för första gången besökte Sverige.

Tanken med konferensen var att stimulera och stärka det arbete som görs i Sverige mot våld mot kvinnor och barn. Den skulle också sprida kunskap och blicka framåt. Under två dagar samlades poliser, domare, socionomer, åklagare, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och politiker för att utbyta kunskap och erfarenheter kring arbetet med våldsutsatta. Flera internationella föreläsare medverkade.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal med myndighetschefer om framtiden. Vilka utmaningar stod de olika myndigheterna inför och hur skulle de arbeta vidare med frågor om våld mot kvinnor och barn? Konferensen varvade föreläsningar i plenum med valbara seminarier som utgick från tre teman: Före våldet, i våldet och ur våldet. Konferensen vände sig till personer som i sitt yrke eller ideella arbete möter våldsutsatta kvinnor, barn och unga som upplever våld och/eller män som utövar våld samt forskare och politiker.

Konferensprogrammet (pdf)

Se UR:s seminarier från konferensen

Vissa av seminarierna filmades av Utbildningsradion (UR). 

Kvinnors och mäns erfarenheter av våld, 18:25 min
Gun Heimer, professor och föreståndare NCK

Nuläget – vilka frågor möter frivilligrörelsen? 30:37 min
Angela Beausang, ordförande ROKS
Eva Larsson, generalsekreterare BOJ
Anna Norlén, verksamhetschef Rädda Barnen
Carina Ohlsson, ordförande SKR

Att tidigt upptäcka våld, 42:53 min
Kerstin Jigmo, distriktsläkare Skurup
Anna Berglund, läkare, enhetschef NCK
Per Wahlstedt, Socialstyrelsen
Lillian Iwarson Sporrong, moderator

States' responsibility to act with due diligence to eliminate violence against women, 44:02 min
Professor Rashida Manjoo, FN:s rapportör om våld mot kvinnor

Granskning av våld mot kvinnor och barn, 43:50 min
Mikael Thörn, Inspektionen för vård och omsorg

Throwing off the Burden of Shame: Recovery fram the Traumas of Gender-Based Violence, 48:08 min
Professor Judith Herman, Harvard Medical School och Cambridge Hospital

Se film från konferensens två dagar

Filmen är 05:47 minuter lång.