CHANGE: Hedersrelaterat våld och förtryck (med särskilt fokus på män och heder)

Utbildningsdagen riktar sig till personal inom skola, förskola, gymnasium, vuxenutbildning, SFI, kultur och fritid, socialtjänst och arbetsmarknadsenheter i Jönköpings läns 13 kommuner.