Dopning, maskulinitet och våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Sunne
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland m.fl.
  • Kontaktperson: Maude Johansson
  • Konferens

Länsgruppen mot dopning bjuder in till en konferens som belyser och fokuserar på att fördjupa kunskapen om och konsekvenserna av steroidmissbruk samt belyser kopplingen till stereotypa maskulinitetsnormer och våld i nära relation.