Människohandel för sexuella ändamål och prostitution

  • Datum: –16.00
  • Plats: Linköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
  • Kontaktperson: Maha Eichoue
  • Seminarium

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till ett seminarium om människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Målgrupp:
Hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialjouren, polis, åklagarmyndigheten, taxi- och hotellbranschen, skola och utbildning, elevhälsa inkluderar kurator, skolsköterska, psykolog, hälso- och sjukvården, resursfunktioner, ungdomsmottagningar, flyktingmedicinskt centrum, Migrationsverket, civila samhället, stiftelser, kvinno- och tjejjourer, skyddade boenden, samordnare för brottsförebyggde arbete, stiftelser, beslutsfattare och politiker och andra berörda som möter målgruppen. I mån av plats erbjuds platser för intresserade från andra län.

Mer information och anmälan