Stockholm Criminology Symposium

The Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brå har etablerats som en av världens tre stora årliga internationella konferenser i kriminologi. I samband med symposiet delas the Stockholm Prize in Criminology ut till forskare som har utmärkt sig inom kriminologin.

Symposiet ger beslutsfattare, praktiker samt kriminologer från hela världen tillfälle att diskutera strategier och utbyta metoder och åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

Klockslagen för symposiets start och avslut är preliminära. 

Läs mer på symposiets webbplats