Regional handbok – våld i nära relationer – lanseringsträffar i Hallands län

  • Datum: –12.00
  • Plats: Laholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Temadag

Den regionala handboken "Våld i nära relationer" (Hallands län) kommer nu ut i en ny reviderad upplaga. Länsstyrelsen i Halland bjuder in till en halvdag med lansering av handboken.

Föreläsning med reflektioner kring ämnet våld i nära relationer och hur vi behöver samverka för att minska konsekvenserna av våld.

Regional lägesbild av arbetet med våld i nära relationer i länet, vilket bygger på ett Regeringsuppdrag till länsstyrelserna att inom länen följa och analysera arbetet. Lägesbilden utgår bland annat från uppgifter gällande kommunerna, statliga myndigheter, delar av hälso- och sjukvården m fl.

Hur är det att födas, leva, bo och åldras i Halland? Detta är frågor som analysen ”Från vaggan till graven” besvarar. Analysen är framtagen av Region Halland i samarbete med Länsstyrelsen och omfattar hela livscykeln utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Målgrupper: Personal och beslutsfattare inom kommunerna, regionen, hälso- och sjukvården, rättsväsendet, andra statliga myndigheter och idéburen sektor.

Mer information och anmälan