Doping, maskulinitet och våld i nära relationer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Halmstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län m.fl.
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Konferens

Länsstyrelsen i Hallands län och Hallands idrottsförbund välkomnar dig till en konferens som fokuserar på att fördjupa kunskapen om konsekvenserna av steroidmissbruk och kopplingen till stereotypa maskulinitetsnormer, kriminalitet och våld i nära relation.

Minst 30 000 svenskar dopar sig regelbundet, vilket är tre gånger mer än man tidigare trott. Ytterligare 10 000 dopar sig då och då. Dopning medför ökad risk för våldsbrott och impulsiva vredesutbrott – den som missbrukar förändras både fysiskt, psykiskt och socialt. Närstående kan bli utsatta för aggressionsutbrott, svartsjuka, misstänksamhet och våld.

Målgrupp: Tjänstemän och förtroendevalda inom kommun, Region Halland och andra myndigheter. Ledare, styrelser och ansvariga inom idrotten, annan idéburen verksamhet samt lärare och studenter.

Läs mer och anmäl dig