Skadliga sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete

  • Datum: –16.00
  • Plats: Alvesta
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kronobergs län
  • Kontaktperson: Susanne Jansson
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning som baseras på läroboken som ges ut av Studentlitteratur 2019 och som är avsedd för socionomutbildningen och närliggande utbildningar.

Det finns flera former av hedersrelaterat våld och förtryck eller skadliga sedvänjor, dit hör bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Eftersom socialtjänsten och dess uppdragstagare berörs av myndighetsutövning och rättstillämpning är målet att utbildningen ska bidra till ökad kunskap för de professionella men också öka rättssäkerhet för utsatta och utövare.

Läs mer och anmäl dig