Utbildning i FREDA

  • Datum: –16.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne i samverkan med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning i FREDA – standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer.

Utbildningen omfattar två dagar och vi kommer att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA med fokus på FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Du kommer att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Dag 1: 30 augusti
Dag 2: 26 september 

Läs mer och anmäl dig