Kampanj #stopp.nu

  • Datum: –16.00
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar
  • Kontaktperson: Helen Nilsson
  • Temadag

Den internationella mansdagen infaller den 19 november varje år och uppmärksammar bland annat ojämställdhet som drabbar pojkar och män samt pojkar och mäns bidrag för att nå jämställdhet. Årets internationella mansdag används för att lansera kampanjen #stopp.nu. En kampanj för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Dagen är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Kalmar län och Regionen Kalmar län.

Läs mer och anmäl dig här