Utbildning i basbehandling för personer som utövat våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län
  • Kontaktperson: Anna Alm Mårtensson
  • Utbildning

Arbetar du med stöd och behandling för personer som utövat våld i nära relationer? Vill du få en fördjupning i din kompetens för detta arbete? Länsstyrelsen erbjuder under våren 2021 utbildning under tre dagar med utbildare från Alternativ till våld i Jönköpings län.

Målgrupp: Behandlare/handläggare/kurator i Jönköpings län som möter personer som utövat våld i nära relation. 

Datum: 2– 3 mars och 14 april. 

Mer information på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats