Standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer

  • Datum: –10.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som är våldsutsatta, till exempel utredare inom socialtjänsten.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats