Våld i ungas nära relationer

Länsstyrelsen Västmanland bjuder in till en utbildningsdag för socialtjänsten om våld i ungas nära relationer.

Utbildningsdagens innehåll: 

Vad vet vi om våld i ungas kärleksrelationer: forskning och teori
Socialnämndens ansvar för våldsutsattas ungdomar – vad ska och bör vi göra?
Att utreda behov av insatser – vad kan en utredning innehålla?
Riskbedömningar

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till medarbetare inom socialtjänsten, Västmanlands län.