Att arbeta med våldsutövare

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Isabel Persson
  • Temadag

Länsstyrelsen Värmland välkomnar er till en dag om våldsutövare, socialnämndens ansvar och behandling.

Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap om utgår att vi måste upptäcka våldsutövare, motivera, utreda, behandla och upprätthålla en förändring.

Målgrupp: personer som kommer i kontakt med våldsutövare.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Värmlands webbplats