Utbildning i FREDA-kortfrågor

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Klara Westerlund
  • Utbildning

Under FREDA-utbildningen kommer du att få baskunskaper om våld i nära relationer samt verktyg att fråga om våldsutsatthet med stöd av FREDA-kortfrågor. Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam i Gävleborgs län.

Att ställa frågan om våld och identifiera de som är utsatta för våld är viktigt för att våldsutsatta ska få det skydd och stöd som de behöver och har rätt till. FREDA-kortfrågor är ett stöd i att fråga om våld i enskilda ärenden och är en del av den standardiserade bedömningsmetoden FREDA, som Socialstyrelsen har utvecklat.

Utbildningen vänder sig till dig i Gävleborgs län som i din yrkesutövning möter vuxna som kan vara våldsutsatta, men som inte har som uppgift att utreda våldsutsatthet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats