Mäns och pojkars heder

Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en dags föreläsning om ”mäns och pojkars heder”.

Föreläsningen har fokus på pojkar och unga mäns dubbla roller som både offer och potentiella förövare i en hederskontext. Mer konkret lägger föreläsningen tonvikten vid pojkars socialisering i hedersnormerna och vad samhället kan göra för att få pojkar att bryta med hedersnormerna. 

Föreläsningen riktar sig till dig som är yrkesverksam som möter målgruppen (förskola, skola, gymnasium, socialtjänst, ungdomsmottagning, ideella sektorn med flera) i Gävleborgs län. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats