Prostitution och människohandel: utsatthet bland nyanlända barn och unga

  • Datum: –15.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar Kronoberg och Skåne
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Föreläsning

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar Kronoberg och Skåne bjuder in till en serie webbinarier om prostitution, människohandel och nyanlända barn och ungas särskilda utsatthet. Detta seminarium handlar om utsatthet bland nyanlända barn och unga.

Seminariet kommer att fördjupa bilden av den särskilda utsatthet som nyanlända barn och unga riskerar att hamna i samt ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande, både i det direkta mötet med ungdomarna och genom stöd till familjehemmen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats