Utbildningsdag för kursledare – Webbkurs heder

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Anija Johansson
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar om hedersrelaterat våld och förtryck med stöd av webbkursheder.se.

Webbkursheder.se är ett webbaserat verktyg för kollegialt lärande i grupp. Det ger verksamheter en kunskapsgrund för att bättre kunna identifiera personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och arbeta förebyggande i frågan.

Under utbildningsdagen får du verktyg för att kunna genomföra kompetenshöjande gruppträffar med hjälp av webbkursheder.se. Du får också en fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats