Dialogforum om våldsutsatta med särskilda behov under pandemin

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Camilla Tjernberg
  • Temadag

Välkommen till dialogforum i Västra Götalands län med temat våldsutsatta med särskilda behov i tid av pandemi.

Dialogforum 27 augusti med temat våld i nära relationer utgår från våldsutsatta med särskilda behov och svagt samhälleligt stöd. 

Vi önskar att ni beskriver hur våldsutsatta med särskilda behov har påverkats av den rådande pandemin. Uppfattar ni att utsattheten har ökat? Hur ser era insatser ut med särskilt fokus på ett drygt år av pandemi?

Målgrupp: Samtliga kommuner i Västra Götalands län. Alla deltar i en inledande gemensam samling och därefter grupperas kommunerna utifrån storlek för att presentera och diskutera sina svar på frågeställningarna (se frågeställningar nedan).

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats