Utbildning: Våld i ungas relationer – för förskolan

Länsstyrelsen Örebro län, Sydnärkes folkhälsoteam, Folkhälsoteamet i norra Örebro län och Region Örebro län bjuder in till en utbildning om våld i ungas nära relationer.

Detta är fortsättningen av utbildningsserien med Nina Rung, för dig som arbetar inom förskolan. 

Var femte ungdom har någon gång utsatts för brott i en nära relation, utsattheten bland flickor är högre än pojkar. Flickor är oftare utsatta för både fysiskt och sexuellt våld medan pojkar i större utsträckning varit utsatta för psykiskt våld. Statistik från Liv och hälsa ung 2020, Region Örebro län, visar att det är allt fler unga som har blivit utsatta för exempelvis trakasserier och mobbning, både fysiskt och online. Det är en något större andel tjejer än killar som har blivit utsatta, en bild som bekräftar den nationella statistiken. 

Att motverka killars våld mot tjejer är en förutsättning för att nå det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Målgrupp: Kvällen riktar sig till dig som arbetar inom förskolan. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats