Konferens: Ökad upptäckt av våld

  • Datum: –15.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten m.fl.
  • Kontaktperson: Jämställdhetsmyndigheten
  • Konferens

Under konferensen presenteras erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld 2019–2021. Fem myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen visar på fördelar och utmaningar med samverkan för ökad upptäckt av våld samt vikten av ledning och styrning i arbetet.

Bakgrund
Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att samverka för ökad upptäckt av våld. Under den här digitala spridningskonferensen presenteras erfarenheter från arbetet inom regeringsuppdraget.

Mer information och anmälan
Länk till Jämställdhetsmyndighetens kalendarium