Våld mot äldre – Hur vanligt, hur upptäcka, vad göra?

Föreläsningen med Josefin Grände ger grundläggande kunskap om hur vanlig det är med våld mot äldre med fokus på våld i nära relationer och omvårdnadssituationer, vilka tecken finns på att någon är utsatt för våld, hur ställer jag frågor om det och vad gör jag med svaret?

Föreläsare: Josefin Grände, leg psykoterapeut. Josefin har mångårig erfarenhet av att arbeta med utsatta för våld i nära relationer. Hon är en flitigt anlitad utbildare, handledare samt arbetar med metodutveckling för yrkesverksamma.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänsten, äldreomsorgen, hälso- och sjukvård samt andra intresserade yrkesverksamma i Västmanlands län. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats