Utbildning i PATRIARK

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Kajsa Bogren
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK, som används vid hot om hedersrelaterat våld och förtryck.

PATRIARK är ett evidensbaserat riskbedömningsinstrument som används för att bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen innehåller både teoretisk kunskap och praktisk träning.

Genomförd utbildning medför utbildningsbevis och behörighet att använda PATRIARK i sitt arbete.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till behandlare, handläggare och socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten eller på en kvinnojour i Västra Götaland. Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats