Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

  • Datum:
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: MR-dagarna
  • Kontaktperson: MR-dagarna
  • Konferens

Välkommen till Nordens största forum för mänskliga rättigheter.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Program och anmälan på MR-dagarnas webbplats