Utbildning i traumamedveten omsorg

  • Datum: –00.01
  • Plats: Karlstad, eller digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Värmland
  • Kontaktperson: Neslihan Erdis
  • Utbildning

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för vuxna människor som möter traumatiserade barn, unga och vuxna i vardagen. Utbildning i TMO ger såväl kunskap om trauma och traumats påverkan på individen som konkreta verktyg för att kunna möta individen på ett adekvat sätt.