Webbkurs heder – utbildning för kursledare (tillfälle 2)

  • Datum: –16.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm
  • Kontaktperson: Anija Johansson
  • Utbildning

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av "Webbkurs heder" – webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och konsekvenserna av detta är viktig för att kunna ge de som utsätts ett bra bemötande och rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället.

Utbildningsdagen ger deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av "Webbkurs heder" samt en fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck. En förutsättning för deltagande är att du har mandat att utbilda om hedersrelaterat våld och förtryck i den egna organisationen.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats