Vi kan alla göra skillnad!

  • Datum: –15.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland och Barnahus Västmanland
  • Kontaktperson: Maria Lehrberg
  • Temadag

En utbildningsdag om barn som växer upp i riskmiljö, om anmälningsplikt och om vad du kan och bör göra som vuxen.

Barn som växer upp i familjer där det finns våld, missbruk, psykisk ohälsa och/eller kriminalitet är särskilt utsatta för fysisk och psykisk ohälsa. Många av dessa barn klarar sig bra ändå tack vare flera olika, men betydelsefulla, faktorer i omgivningen. Exempelvis vuxna som ser och agerar och tillgången till de stödinsatser som erbjuds.

I år är det den tionde gången som Länsstyrelsen och Barnahus Västmanland i samverkan anordnar utbildningsdagen.

Målgrupp: förskole- och skolpersonal i Västmanlands län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats