Råd- och stödsamtal med unga som lever i en hederskontext (på plats)

  • Datum: –16.30
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm och Origo
  • Kontaktperson: Maria Billinger
  • Konferens

Länsstyrelsen i Stockholms län och Origo bjuder in till en konferens för att presentera ny kunskap om råd- och stödsamtal till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Origo har utvecklat och arbetat fram en modell för råd- och stödsamtal med unga som lever i en hederskontext. 2019 påbörjades ett samarbete mellan Origo, Länsstyrelsen i Stockholms län och forskare vid Marie Cederschiöld högskola gällande utvärdering av samtalsmodellen. Forskarna har följt de ungdomar som kommer till Origo sedan hösten 2020 genom både enkäter och kvalitativa intervjuer.

Mer information och anmälan på Länssstyrelsen Stockholms webbplats