Digital utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna och Nationella kompetensteamet
  • Kontaktperson: Valentina Söderberg
  • Utbildning

Länsstyrelsen Dalarna och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till en digital utbildningsdag riktad till socialtjänsten och rättsväsendet.

Under dagen får du som deltar utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Du får också ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, polis och åklagare.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats