FREDA – bedömningsmetoder våldsutsatthet och fördjupning

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Dalarna
  • Utbildning

Utbildningen ger dig kunskaper för att använda bedömningsinstrumentet FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

Vi vänder oss till socialsekreterare som utreder och bedömer våldsutsattas behov, samt personal från skyddade boenden som utför socialtjänst på uppdrag i Dalarnas län.

Utbildningen ger dig stöd i arbetet med att utreda och kartlägga våldsutsatthet, bedöma behov samt att göra strukturerade riskbedömningar och säkerhetsplaner.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats