Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck – förskola och skola

  • Datum: –12.00
  • Plats: Falun
  • Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Dalarna
  • Utbildning

Länsstyrelsen Dalarna och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till utbildningsdag riktad till förskola och skola.

Under dagen får du som deltar grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Du får också ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats