Hedersrelaterade ärenden – tillämpning i socialt utredningsarbete

  • Datum: –15.30
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Utbildning

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en utbildning om att handlägga hedersrelaterat våld och förtryck i socialt utredningsarbete.

Välkommen till en utbildningsdag som baseras på boken "Skadliga sedvänjor" av Maria Hagberg som utkom i dec 2021, utgivare - Studentlitteratur. Boken är tänkt att användas i utbildningen av socionomer och andra närliggande yrkeskategorier. Länsstyrelsen Gävleborg har köpt in ett antal exemplar av boken vilka vi kommer fördela mellan deltagande verksamheter.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats