Heldagskonferens om att förebygga mäns våld mot kvinnor

  • Datum: –15.30
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, VKV
  • Kontaktperson: VKV
  • Konferens

VKV uppmärksammar Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november med en fysisk heldagskonferens, där man utifrån aktuell forskning fokuserar på hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Hur ser det ut inom Västra Götalandsregionen idag och vad kan förbättras?

Mer information på webbplatsen valdinararelationer.se