Bostadsmarknadsanalys 2022: vräkningsförebyggande, boende för våldsutsatta och nyanlända

  • Datum: –11.40
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Hallands län
  • Konferens

Välkommen till en digital förmiddag kring bostadsmarknadsanalysen 2022 gällande vräkningsförebyggande, boende för våldsutsatta och nyanlända.

Målgrupp: konferensen riktar sig till de som arbetar med bostadsförsörjning i något steg (kommun, allmännytta, fastighetsägare), planering av bostäder till mottagande av nyanlända samt berörda inom socialtjänst och civilsamhället.

Mer information på Länsstyrelsen Hallands webbplats