Utbildning – bedömningsinstrumentet Patriark

  • Datum: –16.00
  • Plats: Jönköping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Jönköping
  • Utbildning

Länsstyrelsen Jönköping erbjuder utbildning i Patriark. Ett tillfälle för dig som är yrkesverksam i Jönköpings län och arbetar med att utreda och bedöma hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen anordnar utbildning i PATRIARK riskbedömningsmetod för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utbildningen riktar sig till handläggare/behandlare som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld. För att gå utbildningen behöver du ha grundkunskap om hedersrelaterat våld och dess problematik, då denna utbildning inte kommer att ha någon introduktion kring det.

Målgrupp: Behandlare/handläggare/socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten eller kvinnojour i Jönköping län.

Mer information på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats