FREDA beskrivning och farlighetsbedömning

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Jönköping
  • Utbildning

Jobbar du med våld i nära relation inom kommun eller kvinnojour i Jönköpings, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län? Länsstyrelsen erbjuder utbildning i standardiserade bedömningsmetoderna FREDA beskrivning och farlighetsbedömning.

FREDA beskrivning och farlighetsbedömning är centrala moment i socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna i våld i nära relation. Denna utbildning varvar teori med praktiska övningar. Deltagarna kommer att få tal del av autentiska utredningar och case. 

Mer information på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats