Preventionskonferens – tema universellt våldsförebyggande arbete

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping med flera
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Jönköping
  • Konferens

Välkomna till en helt digital konferens med tema universellt våldsförebyggande arbete riktat till barn och unga! Vi fokuserar på universella insatser som riktas till barn och unga i förskola, skola, fritidsverksamhet och andra arenor där barn och unga finns. Vi bjuder på en dag fullspäckad av intressanta och spännande programpunkter.

I juni 2022 har regeringen fattat beslut om ett nationellt våldsförebyggande program. Med ett nationellt våldsförebyggande program tar vi nästa steg i arbetet. För att få ett stopp på våldet behöver vi rikta in oss mot våldets orsaker, och inte endast dess konsekvenser. Det krävs tidiga våldsförebyggande insatser till barn och unga personer.

Vi vill med denna konferens rikta fokus på de insatser som utformas på så sätt att de kan riktas till alla barn och unga, så kallad universell våldsförebyggande insatser.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som jobbar med eller är intresserad av våldförebyggande arbete i till exempel socialtjänst, vård, skola, kultur och fritid eller inom ideell sektor.

Mer information på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats