Aktivitetsvecka 2022 – Ett Jönköpings län fritt från våld

  • Datum:
  • Plats: Olika platser
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län m.fl.
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Jönköping
  • Temadag

Nu är det dags att presentera årets datum, den 21–27 november, för Jönköpings läns årliga aktivitetsvecka för att sprida kunskap och engagemang inom våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga. Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, Orange day, som FN instiftat. Detta uppmärksammar vi genom att lysa upp länet i färgen orange. I Sverige uppmärksammas Orange Day under den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld, som fokuserar på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld.

Mer information på Länsstyrelsen Jönköpings webbplats