Utbildning i PATRIARK-V2

  • Datum: –16.00
  • Plats: Oskarshamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län bjuder in till en utbildning i PATRIARK-V2, strukturerat metodstöd för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld, som socialsekreterare/handläggare inom socialtjänsten eller polisen.

Mer information på Länsstyrelsen Kalmars webbplats